อาหารโรคตับที่สมดุลซึ่งมีแคลอรีเพียงพอและอัตราส่วนที่เหมาะสม

อาหารโรคตับทุกสิ่งที่เรากิน หายใจ และดูดซึมจะถูกประมวลผลโดยตับ โดยการทำให้บริสุทธิ์อาหารโรคตับและเปลี่ยนอาหารของเราให้เป็นสารที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเรา ตับจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากินเอง เมื่อเผชิญกับโรคตับ ซึ่งการทำงานของตับบกพร่อง โภชนาการที่เหมาะสมมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น อาหารโรคตับที่สมดุลซึ่งมีแคลอรีเพียงพอและอัตราส่วนคาร์โบไฮเดรต

โปรตีน และไขมันที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ตับเสียหายหรือดิ้นรนเพื่อสร้างเซลล์ตับใหม่ที่แข็งแรงขึ้นใหม่ อาหารโรคตับที่พบบ่อยคือโรคตับแข็งหมายถึงการแทนที่เซลล์ตับที่เสียหายด้วยเนื้อเยื่อแผลเป็นจากเส้นใยเนื้อเยื่อแผลเป็นเส้นใยยับยั้งตับจากการทำหน้าที่สำคัญต่างๆ ที่หลากหลาย อาหารโรคตับบุคคลที่เป็นโรคตับแข็งมักประสบกับการลดน้ำหนัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่น้อยลงโปรตีนกับตับโปรตีนในอาหารของเรามาจากอาหาร

สำหรับโรคตับชนิดใดก็ตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์เพื่อออกแบบ

เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ชีส ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากนม โปรตีนมักเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับร่างกายในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย อย่างไรก็ตาม อาหารโรคตับในกรณีของตับที่เสียหายอย่างรุนแรง โปรตีนที่กินเข้าไปอาจไม่ได้รับการประมวลผลอย่างเหมาะสม ทำให้มีของเสียที่เป็นพิษมากเกินไปไหลเวียนอยู่ในร่างกาย อาหารโรคตับสำหรับโรคตับชนิดใดก็ตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์อาหารโรคตับเพื่อออกแบบแผนโภชนาการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งตามรายงานของมูลนิธิ American Liver Foundation ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคตับแข็งต้องการอาหารที่สมดุลซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน

ซึ่งช่วยให้เซลล์ตับสามารถงอกใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม อาหารโรคตับโปรตีนที่มากเกินไปอาจมีผลตรงกันข้าม Melissa Palmer, MD, ผู้เขียนหนังสือคู่มือโรคตับอักเสบและโรคตับอาหารโรคตับกล่าวว่า “หากบริโภคโปรตีนมากเกินไปและมีคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ ตับจะถูกบังคับให้ใช้โปรตีนเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ฉลาดและ การใช้โปรตีนอย่างไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากโปรตีนจะถูกเบี่ยงเบนไปจากงานหลักในการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อ

แพทย์ที่มีความรู้ต้องกำหนดปริมาณโปรตีนที่คนที่มีความบกพร่องในการทำงาน

นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเครียดที่ตับเนื่องจากตับต้องเปลี่ยนโปรตีนเป็นพลังงานมากกว่าการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตอาหารโรคตับให้เป็นพลังงานอาหารแอตกินส์เป็นแผนลดน้ำหนักที่เป็นที่นิยมซึ่งส่งเสริมการบริโภคโปรตีนในปริมาณที่สูงมากและมีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ต่ำมาก อาหารโรคตับแข็งเน้นถึงอันตรายที่อาหารที่มีโปรตีนเป็นศูนย์กลาง

สามารถมีได้ในร่างกาย ปริมาณโปรตีนสูงสามารถเปลี่ยน pH ของเลือดทำให้เป็นกรดมาก เมื่อเลือดเป็นกรดมากเกินไป ร่างกายจะเข้าสู่ภาวะคีโตซีส ซึ่งเป็นภาวะเมตาบอลิซึมที่คุกคามถึงชีวิตซึ่งสามารถทำลายตับอย่างร้ายแรง อาหารโรคตับเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แพทย์ที่มีความรู้ต้องกำหนดปริมาณโปรตีนที่คนที่มีความบกพร่องในการทำงานของตับบริโภค ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการช่วยให้ตับสร้างเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นใหม่ หรือป้องกันภาวะที่เป็นอันตรายของคีโตซีส