Tag Archives: โยคะคนท้อง

การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ส่งผลดี

การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ส่งผลดี
“โยคะคนท้อง” กระแสการฝึกโยคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ผู้ฝึกโยคะมักกล่าวถึงผลที่ได้รับจากการฝึกทั้งทางร่างกายและจิตใจ การยืดเหยียดร่างกาย บวกการหายใจและสมาธินั้น ฟังดูแล้วไม่โลดโผนเกินไปสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ การฟังว่าร่างกาย จิตใจ และหัวใจของเรารู้สึกอย่างไร และต้องการอะไรนั้น สำคัญมากในเวลาที่คุณตั้งครรภ์ และเป็นการรับรู้ สื่อสารถึงลูกในท้องของคุณด้วย และคือหนึ่งในหัวใจของการฝึกโยคะเช่นกัน

การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ส่งผลดี

 1. สุขภาพจิตดีเมื่อเริ่มฝึกโยคะจะต้องตั้งสมาธิและจิตให้ดี โยคะสอนให้กำหนดจิตทำให้คุณแม่มีสมาธิดี
 2. ร่างกายเกิดความสมดุลการทำงานของร่างกายจะทำงานได้อย่างราบรื่น ระบบประสาทและกล้ามเนื้อจะทำงานสัมพันธ์กัน การกำหนดลมหายใจขณะทำโยคะจะเชื่อมโยงกับระบบประสาทแบบอัตโนมัติ ระบบหมุนเวียนของเลือดก็จะไหลได้ดี
 3. สุขภาพกายดีการเล่นโยคะจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายคุณแม่ทำงานได้ดี ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับของเสียออกจากร่างกายจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เช่น ขับเหงื่อ อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น
 4. ช่วยบรรเทาอาการบวม รวมทั้งอาการตะคริว
 5. ช่วยในการพัฒนาการเจริญเติบโตของโครงสร้างอวัยวะรวมทั้งจิตใจของทารก เพราะการฝึกจะช่วยการหมุนเวียนของเลือดและส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงทารกได้อย่างเต็มที่
 6. ช่วยในการบรรเทาอาการปวดหลัง ซึ่งมักเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์
 7. การฝึกโยคะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความยืดหยุ่น ตลอดจนการบรรเทาความตึงเครียดระหว่างการตั้งครรภ์
 8. ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายต่างๆ เช่น อาการคลื่นไส้ในตอนเช้า อาการกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆ เจ็บตึง
 9. ช่วยทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องและอุ้งเชิงกรานแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยให้รูปร่างคุณแม่หลังคลอดกลับสู่ปกติได้เร็วขึ้น
 10. ขณะที่ฝึกโยคะ คุณแม่จะได้ฝึกสมาธิไปในตัวในการกำหนดการหายใจเข้า-ออก พร้อมกับการฝึกอาสนะต่างๆ
 11. การฝึกโยคะรวมเป็นกลุ่มจะทำให้คุณแม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องราวการตั้งครรภ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม