Tag Archives: แปลเอกสารไทยเยอรมัน

ศูนย์แปลเอกสารไทยเยอรมันที่ทันสมัยและครบวงจร

ศูนย์กลางการตีความงานพิมพ์พร้อมทั้งการล่ามภาษาเยอรมัน thaieurovisa.com  ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย พร้อมด้วยภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ด้วยซ้ำให้บริการโดยตลอดทั่วโลก ทะลวงระเบียบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เน็ตพร้อมทั้งไปรษณีย์ในสยามพร้อมทั้งต่างแดน ครบครันต้อนรับการถอดความหมายเอกสารเพราะว่าผู้ชำนาญศาล นักกฎหมาย สถานทูต กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และนักตีความถ้อยคำผู้ได้รับยินยอม (certified translator)

คณะทำงานของเรา มี ผู้มีทักษะภาษาเยอรมันที่ผ่านการทดสอบพร้อมด้วยฝึกซ้อม เพื่อรองกับลูกค้าทุกระดับชั้น ส่งมอบคุณภาพงานบริการตามราคาที่สมเหตุสมผล ให้บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การแปลความเอกสารสัญญาธุรกิจ, การตีความงานพิมพ์คัมภีร์สินค้าอุตสาหกรรม,  การแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเทคโนโลยี, การถอดความหมายงานพิมพ์ด้านรถยนต์กับวิศวกรรม, การแปลความหมายเอกสารงบการเงินบริษัท, การตีความเอกสารราชการเพื่อการเรียนต่อ, การแปลความหมายงานพิมพ์ราชการเพื่อการมีครอบครัว, การแปลความหมายเอกสารราชการเพื่อการทำงานเมืองนอก, การแปลความหมายสิ่งพิมพ์เอกสารแนะนำเครื่องใช้ไม้สอยทางการแพทย์, การตีความเอกสารทางการแพทย์, แปลความหมายเอกสารเหตุด้วยโรงงานอุตสาหกรรม, กฏเกณฑ์คุณภาพ ISO เป็นอาทิ

thaieurovisa  รวมถึงยังให้บริการล่ามภาษาเยอรมันทุกสาขาอาชีว เป็นต้นว่า ล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยแบบอย่างเร็วในที่รวมกลุ่มนานาชาติ, ล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยแบบตามล่าตัว, ล่ามภาษาเยอรมันที่ถกเถียงคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ, ล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยงานแสดงของซื้อของขายนานาชาติ พร้อมทั้งล่ามผู้จัดรายการภาษาเยอรมันบนเวที

thaieurovisa  เป็นแห่งหนและแหล่งสืบแสวงหานักถ่ายความหมายสิ่งพิมพ์และล่ามภาษาเยอรมันคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรเป็นอันดี หากท่านผู้ซื้อกำลังถามตนเองว่า น่าจะหาที่แปลความหมายเอกสารภาษาเยอรัมนที่ไหนดี โปรดนึกถึงเรา ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกเฟ้นเป็นปกติ

thaieurovisa ยังให้บริการทั่วถึงยิ่งขึ้น สำหรับการแปลความหมายวิดีโอจากภาษาเยอรมันเป็นไทยด้วยกันจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน พร้อมการทำซับไตเติ้ลภาษาไทย ด้วยว่าทุกสำนักงานสาขาอาชีพ ด้วยไฟล์งานคุณค่าระดับ Full HD หรือ Blu-ray เพราะด้วยงานภาพยนตร์, สารคดี, รายการทีวี, วิดีโอชักชวนผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

thaieurovisa ยังคงไม่ดองการร รับสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะเรา ยังขยายบริการโดยตลอดถึง การพากย์เสียงและอัดเทปเป็นภาษาเยอรมันด้วย Native Speaker (เจ้าของภาษา) สัญชาติเยอรมัน  ด้วยว่างานวิดีโอแนะนำสินค้า, สารคดี, รายงานตำราภาษาเยอรมีน, หนังสือคู่มือผลิตภัณฑ์ เป็นอาทิ